Biểu đồ tăng trưởng

 

 

Doanh thu (chưa bao gồm 10% VAT) từ năm 1999 đến năm 2010.

 
Suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 và 2009 ảnh hưởng mạnh một cách tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam, trong đó có KYMDAN, nhưng doanh số của KYMDAN trong 2 năm này vẫn đạt ở mức cao. Năm 2010, nền kinh tế thế giới đã dần hồi phục chậm, nhưng doanh số Công ty KYMDAN vẫn đạt 1012,50 tỷ đồng, vượt doanh thu kế hoạch 1000 tỷ đồng mà công ty đã đề ra.
 
Kể từ năm 2011, Công ty KYMDAN sẽ không công bố doanh thu trên website của công ty như hàng năm do Công ty KYMDAN chỉ duy trì đầu tư nghiên cứu Khoa học kỹ thuật về quy trình công nghệ sản xuất, không đầu tư đẩy mạnh tăng trưởng doanh thu, phát triển thị trường mà chỉ duy trì mức doanh thu sau thuế xoay quanh 1000 tỷ đồng như năm 2010 (Năm 2015, doanh thu chưa tính 10% VAT là 1016 tỷ đồng)
 
Kể từ năm 2017 Công ty KYMDAN khởi động đầu tư trở lại mở rộng ra thị trường nước ngoài.
 
Thông tin liên quan:
Top