CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Chứng nhận nệm và gối của công ty Kymdan là môi trường không thích hợp để côn trùng lưu trú.

Chứng nhận nệm và gối của Công ty Kymdan là môi trường không thích hợp để côn trùng lưu trú do trung tâm kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu 2 cấp ngày 22 tháng 03 năm 2005.

 

Tất cả các nguyên liệu cao su tự nhiên của Công ty Kymdan là môi trường có tính xua đuổi côn trùng, không phù hợp cho chúng trú ẩn. Tất cả 6 loài côn trùng thí nghiệm, như Tribolium castaneum, Lasioderma serricone, Sitophilus oryzae, Rhyzopertha dominica, Callosobruchus maculatus và kiến vàng đều rời khỏi nguyên liệu này trong thời gian ngắn sau khi xâm nhiễm (từ 10 phút đến 9 giờ).

Các chứng nhận khác