CHỨNG NHẬN, KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH & GIẢI THƯỞNG

Giải thưởng WIPO

 

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới ( WIPO) là một tổ chức quốc tế về việc phát huy, sở hữu và bảo vệ những công trình nghiên cứu của nhân loại. Những công trình này - tài sản trí tuệ - đang được mở rộng phạm vi về khoa học - công nghệ và làm phong phú những công trình thế giới. Thông qua mục tiêu này, WIPO giữ vai trò quan trọng trong việc quảng bá chất lượng sự thụ hưởng cuộc sống cũng như tạo ra sự thịnh vượng thực sự ở các quốc gia.

Với trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, WIPO là 1 trong 16 tổ chức của Liên Hợp Quốc. Tổ chức này quản lý 26 hiệp ước liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau về việc bảo vệ sở hữu trí tuệ. Tổ chức này bao gồm những thành viên đến từ 191 quốc gia.

Tiêu chuẩn xét thưởng:

WIPO - Cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Thụy Sĩ đã đưa ra các tiêu chuẩn cho   Giải thưởng WIPO như sau:

 1. Số lượng sáng kiến, sáng chế áp dụng tại công ty.
 2. Số lượng nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, tên gọi xuất xứ.
 3. Hiệu quả ứng dụng hệ thống sở hữu trí tuệ vào trong sản xuất kinh doanh tạo ra tăng trưởng.
 4. Sử dụng dịch vụ sở hữu trí tuệ.
 5. Các biện pháp khác để khuyến khích phong trào sáng kiến.
 6. Các giải thưởng khác đã nhận.

Trong các lý do mà Kymdan được trao giải, về mặt sáng kiến:

Năm 2003:
 • Có 16 sản phẩm mới được đăng ký bảo hộ.
 • Tổng số sáng kiến là 302, trong đó có 86 sáng kiến được áp dụng.
Từ năm 2004 đến 31/12/2016:
 • Công ty Kymdan tiếp tục duy trì phát triển sản phẩm mới và tăng cường cải tiến sáng kiến áp dụng vào sản xuất kinh doanh, có tổng số 243 sản phẩm mới được cấp bằng độc quyền sáng chế kiểu dáng công nghiệp còn hiệu lực do Cục Sở Hữu Trí Tuệ - Bộ Khoa Học và Công Nghệ cấp và 592 ý kiến sáng kiến được triển khai áp dụng.

Năm 2017:

Năm 2018:

 • Có 5 ý kiến sáng kiến.

Năm 2019:

 • Có 2 ý kiến sáng kiến.

Năm 2020:

 • Có 4 ý kiến sáng kiến.

Ngoài các sản phẩm được đăng ký bảo hộ phát sinh hàng năm cũng như áp dụng các sáng kiến vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đến nay Kymdan đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để trang bị toàn bộ gần 400 máy tính toàn Công ty, từ hệ điều hành đến các phần mềm chuyên dụng, bản chính thức có bản quyền từ chính hãng.

Các chứng nhận khác